Умови користування сайтом

Дані «Умови користування сайтом» поширюються на всіх відвідувачів та користувачів сайту IDA Strategy Consultants.


Факт відвідування цього сайту та (або) будь-якої з його сторінок вважається підтвердженням ознайомлення, розуміння та згоди відвідувача з викладеними нижче основними правилами, а також правовою інформацією про цей сайт та про розміщені на ньому матеріали.

Ці правила можуть бути змінені в односторонньому порядку без попереднього, окремого чи додаткового повідомлення, при цьому продовження використання цього сайту означає згоду відвідувача чи користувача цього сайту з новими умовами користування сайтом.

1. IDA Strategy Consultants не гарантує, що доступ до сторінок цього сайту в глобальних комп’ютерних мережах буде безперервним або безпомилковим.

2. Наша компанія залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та структуру цього сайту, виправляти та видаляти сторінки цього сайту, а також обмежувати доступ до них у будь-який час.

3. IDA Strategy Consultants не несе відповідальності за заяви на цьому сайті, що містять прогнози щодо майбутніх подій чи очікуваних галузевих тенденцій. Такі заяви, що містять прогноз щодо майбутніх подій, підвладні впливу чинників ризику, невизначеності, а також інших факторів, внаслідок яких дійсні результати можуть не відповідати заявленим.

Ми не рекомендуємо необгрунтовано покладатися на будь-які висловлювання щодо майбутніх подій, наведені на цьому сайті, оскільки дані ризики, фактори невизначеності і інші чинники знаходяться поза межами нашого контролю і включають в себе:
ризики, пов'язані з можливою зміною політичних, економічних і соціальних умов в Україні, а також світових економічних умов;
ризики, пов'язані зі сферою українського законодавства, правового регулювання та оподаткування;
ризики, що стосуються діяльності нашої компанії.

4. IDA Strategy Consultants не приймає на себе зобов'язань публічно переглядати дані прогнози — ні з метою відобразити події чи обставини, що мали місце після публікації матеріалів на цьому сайті, ні з метою вказати на непередбачено виниклі події — за винятком тих випадків, коли це вимагає чинне законодавство.

5. IDA Strategy Consultants не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, супутні або результуючі збитки, чи збитки, викликані особливими обставинами, упущену вигоду або перерву в діяльності, що виникають у зв'язку з використанням або нездатністю використовувати матеріали, опубліковані на цьому сайті, чи послуги, що надаються через цей сайт.

6. Направляючи матеріали через цей сайт, зокрема електронною поштою або через форму зворотнього зв'язку, відвідувач або користувач підтверджує, що:

— матеріали не містять інформації, розповсюдження чи поширення якої заборонене або обмежене чинним законодавством України;

— відправник володіє всіма правами на спрямовані через цей сайт матеріали та має повне право надавати їх нашій компанії без отримання окремих дозволів чи погоджень;

— при надсиланні матеріалів були дотримані рекомендації щодо запобігання поширенню вірусів або інших шкідливих програм.

7. Цей сайт може містити посилання на сайти інших компаній. Перехід на будь-який інший сайт за посиланням з цього сайту здійснюється на страх і ризик відвідувача або користувача цього сайту. Компанія IDA Strategy Consultants, її керівництво та персонал не несуть відповідальності за точність, надійність чи достовірність будь-якої інформації, даних, думок, рекомендацій та тверджень, а також можуть не поділяти думку авторів матеріалів, розміщених на цих сайтах.

8. Дозволяється використання новин та інших матеріалів з цього сайту, що класифікуються як публічні, за умови належного посилання на джерело інформації.