Стратегії розвитку

Наша компанія надає послуги зі стратегічного планування (довгострокове планування на період від 10 років) як на рівні компаній, так і окремих галузей (секторів) економіки. Довгострокове планування – необхідна складова для прийняття будь-якого стратегічного рішення з розвитку компанії, галузей.

Стратегії розвитку компаній.

Наші експерти спільно із залученими галузевими експертами розробляють стратегії розвитку окремих компаній, які спрямовані на досягнення бажаного стану розвитку компаній в майбутньому шляхом виконання запропонованих нами конкретних заходів з використання сильних сторін для досягнення можливостей і цілей (або нейтралізації загроз). Стратегії розвитку компаній направлені на довготермінову перспективу зі строком прогнозування від 5 до 20 років.

Докладніше >>>

В рамках стратегії ми:

 • оцінюємо обсяги ринку, його сегментацію та надаємо прогнози розвитку ринків; аналізуємо клієнтів, постачальників, конкурентів;
 • досліджуємо сильні та слабкі сторони діяльності компанії;
 • визначаємо ймовірність досягнення й привабливість можливостей та загроз;
 • аналізуємо причинно-наслідкові зв’язки між можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами;
 • розробляємо SWOT-карту рішень: сильні сторони та можливості; слабкі сторони та можливості; сильні сторони та загрози; слабкі сторони та загрози;
 • визначаємо стратегічні, середньострокові та оперативні цілі розвитку компанії;
 • визначаємо контрольні показники для кожного окремого періоду впровадження стратегії розвитку компанії;
 • показуємо послідовність та визначаємо необхідні ресурси для впровадження конкретних затверджених заходів.

Деякі наші роботи в області стратегії розвитку компаній — >>>.

Стратегії розвитку галузі.

Наші експерти спільно із залученими галузевими експертами розробляють стратегії розвитку окремих галузей, або ринків стратегічно важливих промислових товарів, які спрямовані на розуміння реального стану справ у конкретній галузі (на конкретному ринку) та на досягнення бажаного стану розвитку галузей (ринків) через впровадження запропонованих нами конкретних заходів з використання сильних (слабких) сторін для досягнення можливостей і цілей (або нейтралізації загроз). Стратегії розвитку галузей (ринків) спрямовані на довгострокову перспективу зі строком прогнозування 10 — 20 років.

Докладніше >>>

В рамках наших дослідження ми:

 • визначаємо прогнозні обсяги ринків, їх сегментацію;
 • оцінюємо попит на окремі види продукції (сировини);
 • досліджуємо співвідношення виробництва та споживання;
 • оцінюємо стан потужностей та даємо прогноз розвитку потужностей (введення нових потужностей);
 • визначаємо вплив конкретної галузі (ринку) на світовий ринок;
 • оцінюємо поточне виробництво, експорт, імпорт та робимо баланс ринку в перспективі на 10-20 років;
 • розробляємо базовий сценарій развитку галузі (ринку) та пов’язані з ним основні ризики;
 • готуємо висновки та рекомендації.

Ми виконуємо зазначені дослідження як по галузям та ринкам України, так і по галузям та ринкам інших країн світу.

Деякі наші роботи в області стратегії розвитку галузей (ринків) >>>

Довгострокові прогнози.

Однією з послуг нашої компанії є розробка довгострокових прогнозів (термін прогнозування – 5 — 20 років). Довгострокові прогнози – це цінний допоміжний інструмент для власників та керівників бізнесу для прийняття рішень.

В наших роботах ми розробляємо прогнози цінової кон’юнктури, обсягів ринків, конкуренції за окремими товарними групами, оцінюємо прогнозний стан економічного розвитку компаній, галузей, регіонів світу (створюємо прогнози макроекономічних показників у довгостроковій перспективі, а також прогнози на мікроекономічному рівні).