Проектні дослідження

Будь-яке дослідження та планування дає можливість передбачити кінцевий результат, оцінити очікуваний ефект ще до початку запланованої діяльності. Відсутність процедур бізнес-планування призводить до неконтрольованого розвитку, що в кінцевому результаті може призвести або до втрати контролю над процесом стабільного розвитку підприємства, або над прибутками, які очікують отримати власники бізнесу.

Ми надаємо послуги з підготовки комплексних проектних досліджень, які включають три етапи: допроектне дослідження, проектне дослідження та створення бізнес-плану. Можливим є також підготовка матеріалів з окремого блоку питань.

1)     Допроектне дослідження.

На цьому етапі ми проводимо збір та аналіз інформації про можливі перспективні напрямки розвитку проекту, використовуємо метод аналогів, прототипів, використовуємо ринкові припущення, аналізуємо приклади технічних та технологічних рішень та схем, застосовуємо у своїх попередніх розрахунках поточні ціни на товари та послуги, готуємо SWOT аналіз переваг та ризиків кожного з можливих напрямків розвитку проекту. Надаємо клієнту висновки щодо сировинного забезпечення виробництва та визначаємо перспективні ринки збуту продукції. Допроектне дослідження завершується попередніми розрахунками фінансово-економічної моделі проекту.

2)     Проектне дослідження.

Після затвердження клієнтом конкретного напрямку розвитку проекту ми проводимо ретельне вивчення та ґрунтовний аналіз цього напрямку проекту. Визначаємо конкретного постачальника обладнання, проводимо з ним переговори, опрацьовуємо та визначаємо цільові ринки збуту продукції, зазначаємо та враховуємо вимоги доступу до ринку та вимоги до продукту (характеристики, пакування, маркування, сертифікація, тощо), проводимо географічний аналіз та визначаємо конкретне місце для найбільш ефективного розташування виробничих потужностей, проводимо SWOT аналіз переваг та ризиків цього напрямку проекту. Проектне дослідження завершується тим, що клієнт отримує визначену оптимальну бізнес-модель для конкретного напрямку проекту, розроблену фінансово-економічну модель проекту та оптимізований фінансовий план проекту.

3)     Створення бізнес-плану проекту.

Створення бізнес-плану конкретного проекту — це завершальний етап проектного дослідження. Бізнес-плани необхідні інвесторам та менеджерам для прийняття рішення про початок інвестування та реалізацію проекту. Інвесторами сьогодні часто є банки та інвестиційні фонди, власники бізнесу та державні органи. Матеріали, які ми готуємо, розкривають зацікавленим особам всі важливі сторони проекту.

Розробка бізнес планів може вимагати багато часу й залучення різних фахівців (консультантів, фінансистів, технічних експертів, юристів, тощо). Ми маємо досвід ефективно організувати спільну роботу групи фахівців з метою якнайшвидшого та якісного вирішення завдань, поставлених перед нами клієнтом.

Бізнес-план замовляють для того, щоб:

  • залучити стартовий або додатковий капітал
  • погодити початок або розширення певного напрямку бізнесу
  • підвищити ефективність роботи компанії (зберегти існуючи позиції, оптимізувати роботу)
  • заручитися підтримкою з боку постачальників, клієнтів та інших партнерів.

Бізнес-план за змістом нагадує техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), але додатково містить план дій та фінансову модель, яка дає змогу оцінити результати та ризики проекту. Ми створюємо бізнес-плани відповідно до різних стандартів, зокрема, згідно з вимогами директив ЄС (ЄЕС №2 від 10.89 «Рішення щодо капітальних витрат»), стандартів ЄБРР, UNIDO, TACIS. В результаті наш клієнт отримує бізнес план у міжнародному форматі, який придатний до використання та залучення фінансових ресурсів як в національних, так і в міжнародних банках та фінансових інституціях.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)

Додатково до зазначеного вище ми здійснюємо підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проектів. Основна ціль підготовки ТЕО – дати оцінку економічній ефективності розвитку нового або існуючого бізнесу.

ТЕО за змістом нагадує бізнес-план, але не містить плану дій та фінансової моделі. Тобто ТЕО може бути як частиною бізнес-плану, так і створюватися окремо. Техніко-економічне обґрунтування показує чи економічно доцільно починати справу.

Техніко-економічного обґрунтування розглядає три основні напрямки:

  • ринок
  • техніко-організаційні вимоги до реалізації проекту
  • фінансову складову.

Якщо результати ТЕО негативні (показують інвестиційну недоцільність бізнес-ідеї) — проект не варто починати. Краще дізнатися про це до того, як будуть витрачені кошти. Попри спокусу проігнорувати етап ТЕО, нехтувати ним не варто: ТЕО змушує ініціаторів викласти власні ідеї на папері, оцінити їх досяжність, прибутковість та ступінь ризику.

Необхідний обсяг робіт визначається під час перших переговорів з клієнтом. Деякі роботи можуть не знадобитися або клієнт має можливість виконати ці роботи власними ресурсами (або вже їх виконав). З іншого боку, складні проекти часто включають ряд вимог і зобов'язань, які не включені до стандартного переліку послуг.

За результатами виконаних робіт наш клієнт отримує всі матеріали в електронному вигляді, список джерел, які використані в процесі дослідження. Ми готуємо та проводимо презентацію щодо запропонованих моделей проекту, пропонуємо ефективну схему погодження проекту з державними установами та іншими учасниками, що впливають на прийняття рішення щодо конкретного проекту.