Маркетингові дослідження

Компанія проводить комплексні дослідження ринків і компаній з використанням методології кабінетних досліджень, якісних і кількісних методів.

Маркетингові дослідження дають змогу:

 • оцінити обсяги та динаміку ринку
 • показати структуру ринку (наповнення за споживачами)
 • зрозуміти основні тенденції ринку
 • показати цінову кон’юнктуру ринку
 • зробити прогноз ринку (виявити фактори, які будуть ключовими в його розвитку, виявити потенціал ринку)

Ми виконуємо маркетингові дослідження в галузях машинобудування та енергетики, металургії, хімії, будівництва, харчової та переробної промисловості, транспорту та логістики, сільського господарства. Географія наших досліджень не обмежується Україною: ми готуємо дослідження як по країнах СНД, так і по країнах далекого зарубіжжя.

Докладніше >>>

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

Основними розділами маркетингового дослідження є:

               Динаміка виробництва продукції та існуючі показники.

 1. Загальні обсяги виробництва
 2. Основні виробники та їх характеристика
 3. Виробничі потужності та оцінка існуючих запасів
 4. Поставки на внутрішній ринок. Частка внутрішніх поставок у загальних обсягах виробництва

Експорт.

 1. Загальні обсяги експорту
 2. Найбільші експортери
 3. Частка експорту у загальних обсягах виробництва
 4. Країни призначення. Найбільші покупці
 5. Динаміка експортних цін

 Імпорт.

 1. Загальні обсяги імпорту
 2. Найбільші імпортери
 3. Країни постачальники. Найбільші постачальники
 4. Динаміка цін імпорту

Обсяги ринку продукції, що досліджується.

 1. Загальні обсяги споживання продукції
 2. Структура насичення внутрішнього ринку (основні постачальники продукції)
 3. Галузева структура споживання
 4. Канали збуту та основні споживачі

Цінова кон’юнктура на ринку та фактори ціноутворення.

 1. Динаміка цін (середні ціни ринку)
 2. Ціни основних виробників і постачальників за основними номенклатурними / асортиментними позиціями
 3. Цінова сегментація
 4. Цінова еластичність попиту
 5. Фактори ціноутворення
 6. Формування оптимальної цінової політики при існуючій ринковій кон’юнктурі

Прогноз розвитку ринку та визначення потенційної ринкової ніші на період до 5 років.

 1. Прогноз споживачів
 2. Прогноз попиту на продукцію на ринку (в т.ч. прогноз внутрішнього споживання, прогноз експортних поставок, очікуваний сумарний попит)
 3. Введення нових потужностей. Прогноз обсягів виробництва та завантаження потужностей
 4. Прогнозний баланс ринку.

Висновки та рекомендації.

 1. Висновки щодо кожного розділу маркетингового дослідження.
 2. Найбільш перспективні напрямки розвитку ринку продукції.
 3. Рекомендації щодо утримання або розвитку сегменту ринку.
 4. Рекомендації щодо нових ринкових ніш.

В результаті маркетингового дослідження наш клієнт отримує необхідну інформацію про ринок, що є об’єктом інтересу клієнта. Наші роботи повністю адаптовані до специфіки ведення бізнесу клієнта та враховують потреби кожної окремої організації.

Нові роботи

Ключові слова