Політика конфіденційності

IDA Strategy Consultants приділяє велику увагу збереженню конфіденційності інформації, яка надходить про користувачів глобальних комп’ютерних мереж, а також інформації, що надається відвідувачами та користувачами цього сайту та учасниками сервісів цього сайту, і докладаємо всіх можливих зусиль щодо її захисту, безпечного зберігання й нерозголошення.

Ми дотримуємось принципів забезпечення конфіденційності відповідно до вимог чинного законодавства України, а також керуємось рекомендаціями міжнародних організацій у сфері охорони конфіденційності та етичними нормами.

Наша компанія здійснює збір, зберігання, обробку, використання та поширення інформації з метою надання користувачам глобальних комп’ютерних мереж, відвідувачам та користувачам цього сайту і та учасникам сервісів цього сайту статистичних звітів, досліджень, інструментів і послуг.

«Політика конфіденційності» визначає основоположні принципи щодо джерел інформації, що збирається, та щодо її використання і поширення.

Наша компанія може отримувати деяку персональну інформацію, таку як імена, прізвища, адреси електронної пошти (e-mail), яку відвідувачі та користувачі цього сайту і та учасники сервісів цього сайту повідомляють нам про себе при користуванням цим сайтом, зокрема при заповненні реєстраційних форм, які необхідні для надання послуг. Ми гарантуємо, що надана нам персональна інформація не об'єднується зі статистичними даними, не надається третім особам і не розголошується.

IDA Strategy Consultants  вживає всі доступні та необхідні організаційні і технічні заходи, у тому числі застосовуємо криптографічні засоби (шифрування), для захисту персональних даних відвідувачів та користувачів цього сайту і та учасників сервісів цього сайту від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, їх знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження та від інших неправомірних дій.

Наша компанія може збирати деякі особисті дані, такі як інтереси, демографія, переваги, які та відвідувачі, користувачі і учасники сервісів цього сайту погодилися повідомити про себе в ході опитувань, анкетування та при використанні сервісів цього сайту, а також сервісів сайтів наших партнерів. Ми гарантуємо, що надана нам особиста інформація не розголошується і може використовуватися лише для цілей, заявлених під час збирання такої інформації.

IDA Strategy Consultants  гарантує учасникам сервісів цього сайту конфіденційність зібраної статистики їхніх сайтів. Доступ до вихідної статистики та індивідуальних звітів учасника сервісів цього сайту не може бути надано будь-яким третім особам без згоди учасника.

Ми гарантуємо, що не змінюємо вихідні статистичні дані, зібрані сервісами, та дані, надані відвідувачами і користувачами цього сайту та учасниками сервісів цього сайту, не вносимо змін до статистики, звіти, дослідження, отримані на їх основі, і надаємо їх учасникам «як є».

Наша компанія залишає за собою право здійснювати агрегацію (узагальнення), класифікацію, групування і систематизацію вихідних статистичних даних і використовувати агреговані статистичні дані для складання звітів, проведення досліджень, розробки інструментів, надання послуг відвідувачам та користувачам цього сайту і учасникам сервісів цього сайту. Агреговані дані не дозволяють отримати будь-яку інформацію про конкретних відвідувачів чи учасників сервісів цього сайту без їх згоди. Агреговані дані можуть відкрито поширюватися, передаватися нашим партнерам і третім особам. Зібрані дані і отримана інформація можуть зберігатися у нашій компанії необмежену кількість часу.

Ми гарантуємо конфіденційність фінансових даних, довірених нам користувачами та учасниками сервісів цього сайту. Фінансові дані не можуть бути передані третій стороні і використовуються тільки з метою надання послуг відповідно до правил відповідного сервісу чи умов відповідного договору.

Наведені умови «Політики конфіденційності» можуть бути змінені в односторонньому порядку, без додаткового окремого повідомлення. Чинними вважаються умови «Політики конфіденційності», що опубліковані на цій сторінці сайту.